نظرسنجی

مشتری گرامی: از اینکه راهنمای ما در ارایه خدمات هر چه شایسته تر به شما و دیگر مشتریان محترم لیلیان مد هستید از شما سپاسگذاریم.     
لطفا نظر خود را در رابطه با هر یک از موارد زیر مشخص نمایید:
اطلاعات فردی